Монтаж на слънчеви панели – ПГСА, Русе

Проект: Общежитие на Професинална гимназия по строителство, архитектура и геодезия ”Пеньо Пенев” – гр.Русе

Данни за обекта: Ученическо общежитие в гр.Русе в което са настанени до 100 ученика, обучаващи се в гимназията.

Цел на инвеститора: Намаляване на разходите по подготовка на топла битова вода за санитарните помещения в стаите на учениците чрез прилагане на енергийно ефективни решения.

Решение: След предварителни разчети ОВК проектант предлага и е изготвен проект за използване на слънчевата енергия, като основен източник на енергия за загряване на 2 допълнителни бойлера от 1000л., а като допълнителен източник на топлина за нуждите, когато не достига слънчевата енергия, се използва съществуващ котел на природен газ свързан към бойлер от 1000л.

Резултат: В края на м.март 2020г. бе реализиран проекта в гимназията, като се монтираха 26 бр. плоски слънчеви панела с площ 2,5м2 всеки, с наклон от 45о за всесезонно използване и 2бр. Бойлери със серпентина по 1000л.
Системата включва и циркулационен соларен модул, както и трипътен разделителен вентил с цел приоритетно загряване на един от двата съда.
Управлението се осъществява от соларен контролер от най-нов клас с интернет връзка и постоянен контрол в реално време и следене на усвоената слънчева енергия.