Изграждане на подово отопление – къща в с.Мечка

Данни за обекта: Еднофамилна къща на 4 етажа с РЗП 360м2, построена според най-високи критерии за външна топлоизолация от минерална вата и дограма от най-висок клас.

Задание на инвеститора: Отоплението на сградата да бъде на възобновяем източник на енергия, охлаждането да се извършва централизирано. Топлата вода за битови нужди да се подгрява от биомаса и термопомпа в централизиран обем от 400л, разположен в котелно помещение.

Решение: След прецизни изчисления на топлинните загуби/печалби на помещенията и предвид заданието на инвеститора, се реши да се изгради водно подово отопление с различна гъстота на серпентините спрямо отделните зони и тяхното разположение относно външни части на помещението и предназначение за отопление, а през летния сезон охлаждането да се извършва през вентилаторни конвектори. Като източник на енергия бяха избрани: котел на пелети 35кВт и термопомпа въздух/вода с мощност 17,7кВт. За повърхностното отопление бе избрана система на KAN-Therm floor heating system, изпълнена с 1800 м тръба Blue floor PE-RT 16×2 свързана към 4 колекторни разпределителни табла, всяко от което оборудвано с циркулационен модул с трипътен смесителен вентил и колектори от неръждаема стомана. Контролът върху вътрешната отоплителна система се осъществява от Smart термости с LCD дисплей с въздушен и подов сензор, свързани чрез Wi-Fi с управляващ LAN хидромодул. За охлаждане бяха предложени вентилаторни конвектори захранвани от отделна независима тръбна система с необходимата изолация.

Резултат: Предстои финиширане на окончателните строителни работи, но след пуска на системата за зимен период, във всяко помещение е са осигурени 20оС за качествено и надежно довършване на строителните процеси.