Инсталиране на термопомпа – Фамилна къща в гр.Русе

Данни за обекта: Фамилна къща в гр.Русе с РЗП 80м2, реновация на съществуваща къща

Цел на инвеститора: Като източник на енергия да бъде предложен вариант без обслужване постоянно от собственика. Отоплението и охлаждането да са интегрирани в една система, която да обхваща и производството на топла вода за битови нужди.

Решение: След прецизни изчисления на топлинните загуби през зимен период и печалби при летен се стигна до предложение за използване на термопомпа тип въздух/вода. Това е удачно в случаите, когато в реновационните процеси по строителство като дограми, външна изолация, изолация на подпопокривни плочи и прострнства са изпълнени с мно високо качество на материалите. В този конкретен случай стойностите на загубите се оказаха много ниски и бе заложена тормопомпа VIESSMANN Vitocal 100-S,230V, тип AWB-M_E_AC 101 – 8,4kW в комбинация с буферен съд за термопомпени системи Austria Email, тип PS 100.

Отоплителната инсталация включва изцяло подово отопление на KAN-Therm такер система, а за охлаждане бяха избрани вентилаторни конвектори във всяко помещение.

Термопомпата загрява и бойлер 200л със серпентина за нуждите на домакинството, като втори източник при нужда се включва ел.нагревател монтиран фабрично в бойлера.

Резултат: След извършване на довършителни строителни работи и монтиране на термопомпа към и инсталациите бяха направени 72 часови ефективни проби, настройки и въвеждане в експлоатация. Беше постигната зададена температура от 23оС в помещенията и 55оС в бойлера.