Бъдете независими от климата със СТЕМА РС ООД

Подово отопление

Подово отопление, Реализирани проекти

Изграждане на подово отопление – еднофамилна къща в с.Мечка 2019-2020г.

Данни за обекта: Еднофамилна къща на 4 етажа с РЗП 360м2, построена според най-високи критерии за външна топлоизолация от минерална вата и дограма от най-висок клас.

Задание на инвеститора: Отоплението на сградата да бъде на възобновяем източник на енергия, охлаждането да се извършва централизирано. Топлата вода за битови нужди да се подгрява от биомаса и термопомпа в централизиран обем от 400л, разположен в котелно помещение.

Решение: След прецизни изчисления на топлинните загуби/печалби на помещенията и предвид заданието на инвеститора, се реши да се изгради водно подово отопление с различна гъстота на серпентините спрямо отделните зони и тяхното разположение относно външни части на помещението и предназначение за отопление, а през летния сезон охлаждането да се извършва през вентилаторни конвектори. Като източник на енергия бяха избрани: котел на пелети 35кВт и термопомпа въздух/вода с мощност 17,7кВт. За повърхностното отопление бе избрана система на KAN-Therm floor heating system, изпълнена с 1800 м тръба Blue floor PE-RT 16×2 свързана към 4 колекторни разпределителни табла, всяко от което оборудвано с циркулационен модул с трипътен смесителен вентил и колектори от неръждаема стомана. Контролът върху вътрешната отоплителна система се осъществява от Smart термости с LCD дисплей с въздушен и подов сензор, свързани чрез Wi-Fi с управляващ LAN хидромодул. За охлаждане бяха предложени вентилаторни конвектори захранвани от отделна независима тръбна система с необходимата изолация.

Резултат: Предстои финиширане на окончателните строителни работи, но след пуска на системата за зимен период, във всяко помещение е са осигурени 20оС за качествено и надежно довършване на строителните процеси.

Подово отопление, Реализирани проекти

Инсталация на подово отопление – Павел Кашов

Данни за обекта: Офис помещение на IT компания , което е част-етаж от стара сграда.
Площ на помещението 530 м2, разделено на работни зони без използване на монолитни стени като прегради.

Цел на инвеститора: Осигуряване на максимален комфорт във всяка една точка на помещението, без използване на стандартни отоплителни тела, като радиатори и вентиаторни конвектори. Като източник на енергия бе избран термопомпен агрегат, който не влиза в заданието.

Решение: След прецизни изчисления на топлинните загуби на помещенията и предвид заданието на инвеститора, се реши да се изгради водно подово отопление с различна гъстота на серпентините спрямо отделните зони и тяхното разположение относно външни части на помещението и предназначение. Бе избрана система на KAN-Therm floor heating system, изпълнена с 3650 м тръба Blue floor PE-RT 16×2 свързана към 6 колекторни разпределителни табла, всяко от което оборудвано с циркулационен модул с трипътен смесителен вентил и колектори от неръждаема стомана. Контролът върху вътрешната отоплителна система се осъществява от Smart термости с LCD дисплей с въздушен и подов сензор, свързани чрез Wi-Fi с управляващ LAN хидромодул.

Резултат: След извършване на довършителни строителни работи и монтиране на термопомпа към изградената инсталация бяха направени 72 часови ефективни проби , настройки и въвеждане в експлоатация. В работното помешение се достигна заложена температура от 23оС и бе измерена в различни части, като особен контрол се извърши в зоните контактуващи с външни ограждащи стени. Предвид начина на работа на служителите във фирмата и тяхното постоянно пребиване на работно място, инвеститорът се убеди в правилния избор на система на отпление с максимлна ефективност и комфорт използваща нискотемпературен източник на енергия.