Бъдете независими от климата със СТЕМА РС ООД

News

Реализирани проекти, Термопомпи

Инсталиране на термопомпа – Фамилна къща в гр.Русе, феврури 2020

Данни за обекта: Фамилна къща в гр.Русе с РЗП 80м2, реновация на съществуваща къща

Цел на инвеститора: Като източник на енергия да бъде предложен вариант без обслужване постоянно от собственика. Отоплението и охлаждането да са интегрирани в една система, която да обхваща и производството на топла вода за битови нужди.

Решение: След прецизни изчисления на топлинните загуби през зимен период и печалби при летен се стигна до предложение за използване на термопомпа тип въздух/вода. Това е удачно в случаите, когато в реновационните процеси по строителство като дограми, външна изолация, изолация на подпопокривни плочи и прострнства са изпълнени с мно високо качество на материалите. В този конкретен случай стойностите на загубите се оказаха много ниски и бе заложена тормопомпа VIESSMANN Vitocal 100-S,230V, тип AWB-M_E_AC 101 – 8,4kW в комбинация с буферен съд за термопомпени системи Austria Email, тип PS 100.

Отоплителната инсталация включва изцяло подово отопление на KAN-Therm такер система, а за охлаждане бяха избрани вентилаторни конвектори във всяко помещение.

Термопомпата загрява и бойлер 200л със серпентина за нуждите на домакинството, като втори източник при нужда се включва ел.нагревател монтиран фабрично в бойлера.

Резултат: След извършване на довършителни строителни работи и монтиране на термопомпа към и инсталациите бяха направени 72 часови ефективни проби, настройки и въвеждане в експлоатация. Беше постигната зададена температура от 23оС в помещенията и 55оС в бойлера.

Биомаса, Реализирани проекти

Монтаж на пелетен котел – Фамилна къща в гр.Русе, октомври 2019

Проект: Фамилна къща в гр.Русе, м.октомври 2019

Данни за обекта: Фамилна къща в гр.Русе с РЗП 130м2, съществуваща отоплителна инсталация.

Цел на инвеститора: Като източник на енергия да бъде предложен вариант на биомаса/пелети като заместител на стар котел на твърдо гориво.

Решение: След изчисления направени от екипа на СТЕМА РС ООД, беше предложено да бъде монтирн котел на пелети 25кВт с пелетна горелка PELLAS Hybrid Line mini 26Kw от най-висок клас с контролер PELLAS S-Control за управление на буферен съд, бойлер и отоплителна инсталация спрямо техните нужди и външна температура. Бункер от 200кг осигурява автономност на системата от 1 седмица без обслужване.
Отоплителната инсталация е изградена преди 6 години. След обстойно инспектиране бяха извършени ремонт и добавяне на термостатични вентили DANFOSS на радиаторите.
Котелът загрява и бойлер 200л с 2 серпентини за нуждите на домакинството,като втори източник се използва слънчева енергия.

Резултат: В края на отоплителен сезон 2019/2020 година беше отчетен разход на дървесни пелети от 4т , което се равнява като разход на домакинството равен на досегашния с твърдо гориво, но значително повишен комфорт на отопление и качество на подготовка на гореща вода.

Реализирани проекти, Слънчева енергия

Монтаж на слънчеви панели – ПГСА, Русе

Проект: Общежитие на Професинална гимназия по строителство, архитектура и геодезия ”Пеньо Пенев” – гр.Русе

Данни за обекта: Ученическо общежитие в гр.Русе в което са настанени до 100 ученика, обучаващи се в гимназията.

Цел на инвеститора: Намаляване на разходите по подготовка на топла битова вода за санитарните помещения в стаите на учениците чрез прилагане на енергийно ефективни решения.

Решение: След предварителни разчети ОВК проектант предлага и е изготвен проект за използване на слънчевата енергия, като основен източник на енергия за загряване на 2 допълнителни бойлера от 1000л., а като допълнителен източник на топлина за нуждите, когато не достига слънчевата енергия, се използва съществуващ котел на природен газ свързан към бойлер от 1000л.

Резултат: В края на м.март 2020г. бе реализиран проекта в гимназията, като се монтираха 26 бр. плоски слънчеви панела с площ 2,5м2 всеки, с наклон от 45о за всесезонно използване и 2бр. Бойлери със серпентина по 1000л.
Системата включва и циркулационен соларен модул, както и трипътен разделителен вентил с цел приоритетно загряване на един от двата съда.
Управлението се осъществява от соларен контролер от най-нов клас с интернет връзка и постоянен контрол в реално време и следене на усвоената слънчева енергия.

Подово отопление, Реализирани проекти

Изграждане на подово отопление – еднофамилна къща в с.Мечка 2019-2020г.

Данни за обекта: Еднофамилна къща на 4 етажа с РЗП 360м2, построена според най-високи критерии за външна топлоизолация от минерална вата и дограма от най-висок клас.

Задание на инвеститора: Отоплението на сградата да бъде на възобновяем източник на енергия, охлаждането да се извършва централизирано. Топлата вода за битови нужди да се подгрява от биомаса и термопомпа в централизиран обем от 400л, разположен в котелно помещение.

Решение: След прецизни изчисления на топлинните загуби/печалби на помещенията и предвид заданието на инвеститора, се реши да се изгради водно подово отопление с различна гъстота на серпентините спрямо отделните зони и тяхното разположение относно външни части на помещението и предназначение за отопление, а през летния сезон охлаждането да се извършва през вентилаторни конвектори. Като източник на енергия бяха избрани: котел на пелети 35кВт и термопомпа въздух/вода с мощност 17,7кВт. За повърхностното отопление бе избрана система на KAN-Therm floor heating system, изпълнена с 1800 м тръба Blue floor PE-RT 16×2 свързана към 4 колекторни разпределителни табла, всяко от което оборудвано с циркулационен модул с трипътен смесителен вентил и колектори от неръждаема стомана. Контролът върху вътрешната отоплителна система се осъществява от Smart термости с LCD дисплей с въздушен и подов сензор, свързани чрез Wi-Fi с управляващ LAN хидромодул. За охлаждане бяха предложени вентилаторни конвектори захранвани от отделна независима тръбна система с необходимата изолация.

Резултат: Предстои финиширане на окончателните строителни работи, но след пуска на системата за зимен период, във всяко помещение е са осигурени 20оС за качествено и надежно довършване на строителните процеси.

Подово отопление, Реализирани проекти

Инсталация на подово отопление – Павел Кашов

Данни за обекта: Офис помещение на IT компания , което е част-етаж от стара сграда.
Площ на помещението 530 м2, разделено на работни зони без използване на монолитни стени като прегради.

Цел на инвеститора: Осигуряване на максимален комфорт във всяка една точка на помещението, без използване на стандартни отоплителни тела, като радиатори и вентиаторни конвектори. Като източник на енергия бе избран термопомпен агрегат, който не влиза в заданието.

Решение: След прецизни изчисления на топлинните загуби на помещенията и предвид заданието на инвеститора, се реши да се изгради водно подово отопление с различна гъстота на серпентините спрямо отделните зони и тяхното разположение относно външни части на помещението и предназначение. Бе избрана система на KAN-Therm floor heating system, изпълнена с 3650 м тръба Blue floor PE-RT 16×2 свързана към 6 колекторни разпределителни табла, всяко от което оборудвано с циркулационен модул с трипътен смесителен вентил и колектори от неръждаема стомана. Контролът върху вътрешната отоплителна система се осъществява от Smart термости с LCD дисплей с въздушен и подов сензор, свързани чрез Wi-Fi с управляващ LAN хидромодул.

Резултат: След извършване на довършителни строителни работи и монтиране на термопомпа към изградената инсталация бяха направени 72 часови ефективни проби , настройки и въвеждане в експлоатация. В работното помешение се достигна заложена температура от 23оС и бе измерена в различни части, като особен контрол се извърши в зоните контактуващи с външни ограждащи стени. Предвид начина на работа на служителите във фирмата и тяхното постоянно пребиване на работно място, инвеститорът се убеди в правилния избор на система на отпление с максимлна ефективност и комфорт използваща нискотемпературен източник на енергия.

Новини

Битово водоснабдяване 2020

Пролетта е вече тук!

А с нея трябва да помислим за нашата градина, басейн и водни атракции, водоснабдяване на дома.

От 20 март 2020г. стартира помпената програма „Битово водоснябдяване 2020” на ВИЛО – България за предстоящия сезон.

В нея ще откриете както доказалите се продукти от водещия производител, така и много нови предложения, които ще намерите тук – нови предложения.

Пълната ценова брошура на „Битово водоснабдяване 2020” можете да свалите тук – ценова листа.

Всички продукти, както и изчерпателна консултация по подпор на помпи и оборудване можете да закупите в магазина на СТЕМА РС ООД.

Новини

Соларен сезон 2020

СТЕМА РС ООД вярна на своите принципи и мисия и този летен сезон отново залага на използването слънчевата енергия като важен енергиен източник в термални инсталации.

От своя дългогодишен опит ние успешно прилагаме използването на този ресурс в най-различни инсталации като:

• Домашни исталации за загряване на битова гореща вода с обеми до 500л
• Инсталации за гореща вода в хотели и заводски биови помещения
• Подпомагане на отоплението в преходния сезон
• Подгряване на басейни

И този сезон ще предложим богата гама от слънчеви колектори , бойлери и оборудване за изграждане на слънчеви инсталации от различна големина.

Консултация, проектиране и монтаж на всякакъв тип слънчеви системи.
Започваме с най-новите соларни пакети на нашия партньор SUNSYSTEM от 120 до 500л.

За техническа консултация и закупуване заповядайте в нашия магазин.

Новини

Пелети за сезон 2020

СТЕМА РС ООД и тази година ще се погрижи за своите клиенти да се снабдят с качествено гориво за своите пелетни съоръжения за отоплителен сезон 2020/2021.

Първите доставки на пелети се очакват в началото на м.юни 2020г.
Скоро ще публикуваме цените и производителите от които ще бъдат направени доставки.

Следете на нашия сайт в секция „НОВИНИ” всичко свързано с доставката на пелети за предстоящия отоплителен сезон.