Бъдете независими от климата със СТЕМА РС ООД

Сервиз

Сервизни дейности от Стема РС

СТЕМА РС ООД, фирма с над 20 годишен опит в монтажа, настройка и въвеждане в експлоатация на различен тип и мощност топлотехнически съоръжения предлага и сервизни услуги по:

• Поддръжка на цялостни системи за охлаждане, отопление на обекти
• Поддръжка на цялостни системи за използване на слънчева енергия за подготовка на топла вода, както и подпомагане на отоплението
• Поддръжка на котелни централи на различен тип източник на енергия: ел.енергия, газ, биомаса, дизелово гориво и др.
• Поддръжка и ремонт на отделни възли в ОВК системи – помпени системи, разширителни съдове, автоматика

Виж нашите реализирани проекти