Бъдете независими от климата със СТЕМА РС ООД

Биомаса – продукти

Каталог продукти - Биомаса

Изгарянето на биомаса, особено пелети широко се използва за отопление в бита и промишлени нужди. В тази категория са представени разнообразна гама котли на пелети с различна мощност и начин на изгаряне. Пелетните камини са предпочитан източник на топлина за отопление на апартаменти и малки обекти.