Инсталация на подово отопление – Павел Кашов

Данни за обекта: Офис помещение на IT компания , което е част-етаж от стара сграда.
Площ на помещението 530 м2, разделено на работни зони без използване на монолитни стени като прегради.

Цел на инвеститора: Осигуряване на максимален комфорт във всяка една точка на помещението, без използване на стандартни отоплителни тела, като радиатори и вентиаторни конвектори. Като източник на енергия бе избран термопомпен агрегат, който не влиза в заданието.

Решение: След прецизни изчисления на топлинните загуби на помещенията и предвид заданието на инвеститора, се реши да се изгради водно подово отопление с различна гъстота на серпентините спрямо отделните зони и тяхното разположение относно външни части на помещението и предназначение. Бе избрана система на KAN-Therm floor heating system, изпълнена с 3650 м тръба Blue floor PE-RT 16×2 свързана към 6 колекторни разпределителни табла, всяко от което оборудвано с циркулационен модул с трипътен смесителен вентил и колектори от неръждаема стомана. Контролът върху вътрешната отоплителна система се осъществява от Smart термости с LCD дисплей с въздушен и подов сензор, свързани чрез Wi-Fi с управляващ LAN хидромодул.

Резултат: След извършване на довършителни строителни работи и монтиране на термопомпа към изградената инсталация бяха направени 72 часови ефективни проби , настройки и въвеждане в експлоатация. В работното помешение се достигна заложена температура от 23оС и бе измерена в различни части, като особен контрол се извърши в зоните контактуващи с външни ограждащи стени. Предвид начина на работа на служителите във фирмата и тяхното постоянно пребиване на работно място, инвеститорът се убеди в правилния избор на система на отпление с максимлна ефективност и комфорт използваща нискотемпературен източник на енергия.